Вакансія: Спеціаліст відео архіву / Video Librarian

Компанія: RFE/RL.
Нова вакансія: Спеціаліст відео архіву / Video Librarian
Сайт компанії.
Контактні дані:

Сфера діяльності компанії: ЗМІ, медіа
Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода оголошує конкурс на посаду спеціаліста відео архіву регіонального бюро у Києві для розвитку і підтримання цифрової бібліотеки та архівів новин РВЄ/РС. Спеціаліст відео архіву буде обробляти вміст архіву та бібліотеки в регіональному бюро та звітувати безпосередньо перед менеджером цифрового архіву у Празі. Спеціаліст відео архіву буде приймати участь у розробці і створенні відео бібліотеки регіонального бюро, а також співпрацювати з командою відео-бібліотекарів та архівістів з інших регіональних бюро та каналів РВЄ/РС.

Сумісно з відділом відео архівів у Празі, спеціаліст відео архіву бюро буде встановлювати, тестувати, впроваджувати та забезпечувати поточне обслуговування інструментів бібліотечного архіву та робочих процесів у регіональному бюро та відео архіві у Празі. Особа на цій посаді буде організовувати та описувати вибрані відеоматеріали в регіональному бюро для постійного зберігання, а також відбирати телевізійні та онлайн продукти новин керуючись політикою ведення архівних фондів РВЄ/РС.

Спеціаліст відео архіву бюро буде каталогізувати відеоматеріали як англійською, так і рідною мовою (-ами) регіонального бюро. Спеціаліст архіву бюро повинен добре розумітися на новинах місцевого і світового масштабу, актуальних для РВЄ/РС, фокусуючи увагу на темах значення регіонального мовлення бюро на місцевих мовах.

Спеціаліст відео архіву є співробітником місцевого бюро, яке адмініструватиме планування, оплату, час і графік відвідування.

ОБОВ’ЯЗКИ

Спеціаліст відео архіву бюро визначає і відбирає для архіву всі відеозаписи регіонального бюро, що представляють інтерес для бюро та інших служб РСЕ / РС
Каталогізує записи та додає метадані на англійській та рідній мові (мовах) регіонального бюро
Оцінює та відбирає контент згідно з редакційними стандартами РВЄ / РС
Відбирає і передає відеозаписи в архів у Празі
Координує дії з менеджерами та журналістами в інших регіональних бюро
Розвиває і покращує каталогізацію медіа, архівні протоколи та процедури в бібліотеках регіональних бюро
Подає звіти щодо діяльності архіву та бібліотеки відеозаписів

БАЗОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ

Освіта:

•Ступінь бакалавра [або еквівалент] за напрямом підготовки: бібліотекознавство, управління інформацією або документознавство, управління архівами або ступінь в суміжній галузі.

Досвід роботи:

Досвід у галузі інформаційних послуг (1-3 роки).

Значний досвід роботи з метаданими електронних ЗМІ.

Компетенції:

Освіта та/або досвід у галузі таксономії та тезаурусів, реляційних баз даних, індексування, керованого словника, рубрикаторів.

Вміння критично досліджувати, аналізувати та збирати дані з різних систем; а також надавати та представляти дані в упорядкованому та відформатованому вигляді.

Обізнаність у галузі систем управління медіа/цифровими ресурсами.
Досвід у галузі журналістики або обізнаність у галузі міжнародних відносин та поточних регіональних подій (бажано).
Досвід роботи в компанії з відео новинами або медіа-контентом (бажано).
Високий рівень організованості та увага до деталей.
Документально підтверджений досвід управління проектами та колективом.
Вміння працювати в стресових ситуаціях та вкладатися у терміни.
Здатність швидко передбачати, виявляти та вирішувати проблеми.
Базові навички редагування відео.
Досвід роботи з MS Office та Office 365 (Word, Excel, Access, Power Point, Share Point).
Готовність працювати за потреби за гнучким графіком.

Знання мов:

Українська мова, рідна або на рівні рідної (обов’язково).
Англійська мова, рівень advanced (обов’язково).
Російська мова, рідна або на рівні рідної (бажано).

Якщо ви зацікавлені в цій вакансії, будь-ласка, надсилайте своє резюме та супровідний лист англійською мовою на . У заголовку теми вкажіть номер вакансії MLTB009-1801.

_____________________________________________________________

Radio Free Europe/Radio Liberty seeks a Bureau Video Librarian to support the growth and development of the RFE/RL Digital News Library and Archives in Kyiv. The Bureau Video Librarian will report directly to the Manager of the Digital News Library in Prague and manage archive and library content at the Service’s Bureau. The Bureau Video Librarian will help to develop and build the Local Bureau Library and play a role as part of the team of Bureau Video Librarian-Archivists across the RFE/RL Services and Channels. In conjunction with the Prague Video Archives, the Bureau Video Librarian will establish, test, implement and provide ongoing maintenance of Library Archive tools and workflows at both the Bureau and the Prague Archive. This role will organize and describe select video assets in the Bureau for permanent retention, selecting from both Broadcast and Web news products based on RFE/RL News Archives Collection Policies. The Bureau Video Librarian will catalog in both English and the native language(s) of the Service. The Bureau Librarian must be familiar with local and global news subjects relevant to the RFE/RL Services, with a direct focus on local Bureau and Regional topics and languages. The Bureau Video Librarian will be employed by the local bureau, which will administer scheduling, pay, time and attendance.

Responsibilities

The Bureau Video Librarian is responsible for selecting, cataloging and delivering for archive all Bureau and regional hub video, utilizing existing and future technology to track, document and describe video assets to be archived at the Bureau and in Prague Archives.
The Bureau Video Librarian will demonstrate excellent news judgment in accordance with RFE/RL editorial standards and practices in determining metadata, how video is described and which video is saved as an historic and legal record.
The Bureau Video Librarian will create original catalog records in expert-level English and the non-English native language of the Bureau.
Works with other Librarians to strengthen and unify RFERL Library and Archive policies and workflow across all Bureaus.
Communicates Library policies and procedures to Bureau personnel in conjunction with Prague Archives.
Actively coordinates with managers and journalists in other regional bureaus to build video archive to ensure that hub bureaus adhere to established workflow, editorial standards and best practices.
Under direction of the Prague Library and Archive team, the Bureau Video Librarian will contribute to developing and maintaining existing and future Archive file delivery technology, cataloging and archive protocols, while continuously harmonizing Bureau practices with those developed at Prague Headquarters.
Maintains an awareness of the Video Librarian responsibilities across the RFERL Service network.
Works effectively to build video Archive Collection with non-Archive teams and stakeholders at the Bureau and in Prague without being incumbent to any one group.
Assists in compiling and reporting data on Library operations and activities.
Assists RFE/RL customers with search requests as time allows.
Qualifications & Competencies
Bachelor’s Degree (or equivalent) required in Library Science, Information or Records Management, Archives Management, or related field.
Experience in information services (1-3 years).
Demonstrated experience with digital media metadata.
Demonstrated education and/or experience in taxonomies and thesauri, relational databases, indexing, controlled vocabulary, name and subject authorities.
Ability to critically research, analyze, extract, and compile data across systems; and to output and present data in an organized and formatted manner.
Familiarity with Media/Digital Asset Management systems.
Journalism experience or familiarity in International Relations and current regional events (preferred).
Experience working in a video news or media content production company (preferred).
Ability to effectively communicate, carry out directives, lead groups and professionally maintain client-customer relationships in a diverse, inclusive, multi-lingual work environment.
Highly organized with keen attention to detail.
Demonstrated project management and team leadership experience.
Ability to work under deadline pressure.
Ability to quickly anticipate, trouble-shoot and resolve problems.
Basic video editing skills.
Experience with MS Office and Office 365 Products (Word, Excel, Access, Power Point, Share Point).
Willingness to work flexible hours as needed.
Ukrainian Language, native to near-native (Mandatory).
English language, advanced (Mandatory).
Russian language, native to near-native (Preferred).

Should you be interested in this position please apply by sending your CV and a cover letter in English to , including in the subject line the vacancy number MLTB009-1801.